офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Які нові трудові договори слід очікувати?

28.12.2019 року у ВРУ зареєстрований Закон «Про працю» № 2708, яким планується замінити Кодекс законів про працю.
Законопроектом вводяться нові трудові договори, укладення яких в письмовій формі буде обов’язковим.

Отже, ми розповімо, які трудові договори в майбутньому можна буде укласти.

Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується особисто виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу за цією угодою, своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату і забезпечувати належні умови праці.
Працівник має право укладати трудові договори з одним або одночасно з декількома роботодавцями.

Види трудових договорів:
1) безстроковим;
2) строковим;
3) короткостроковим;
4) сезонним;
5) з нефіксованим робочим часом;
6) учнівський трудовий договір;
7) трудовий договір з домашнім працівником.

Строковий трудовий договір

Строковий трудовий договір може укладатися на визначений строк або на час виконання певної роботи, але не більше ніж на 5 років.
Строковий трудовий договір укладається:
1) для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи;
2) для заміщення вакантної посади;
3) на час виконання певного обсягу чи виду роботи, строк закінчення якої не може бути визначений конкретною датою, з урахуванням характеру такої роботи, умов її виконання;
4) для виконання робіт, пов’язаних з тимчасовим (до одного року) розширенням виробництва або обсягу послуг, що надаються відповідним роботодавцем;
5) для виконання невідкладних робіт із запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій;
6) у зв’язку з обранням на визначений строк до складу виборного органу або на виборну посаду;
7) з працівниками патронатної служби;
8) з педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками, призначення (обрання) на посаду яких відповідно до закону здійснюється за результатами конкурсу на визначений строк;
9) з творчими працівниками засобів масової інформації, організацій кінематографії, театрів, концертних організацій, цирків та іншими особами, які беруть участь у створенні та/або виконанні творів, професійними спортсменами відповідно до переліку професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
10) з керівником юридичної особи, його заступником, головою і членами наглядової ради та/або виконавчого органу, з керівником представництва іноземної юридичної особи;
11) для виконання громадських робіт за направленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
12) при тимчасовому переведенні працівника на роботу (посаду) до іншого роботодавця;
13) в інших випадках, коли встановлення на визначений строк трудових відносин передбачено законом;
14) за згодою сторін трудового договору.

Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають, трудовий договір вважається продовженим на невизначений строк на тих самих умовах, якщо інше не встановлено законом.
Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, які передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору.

Короткостроковий трудовий договір

Короткостроковим трудовим договором вважається трудовий договір, укладений на строк до двох місяців.
Працівник, з яким укладено короткостроковий трудовий договір, має право розірвати його за власною ініціативою достроково, попередивши про це роботодавця за 3 календарні дні у письмовій формі або визначеними в договорі засобами електронного зв’язку.
Роботодавець має право за власною ініціативою розірвати короткостроковий трудовий договір, попередивши його про це за 3 календарні дні у письмовій формі або визначеними в договорі засобами електронного зв’язку.
У такому випадку роботодавець виплачує працівникові грошову компенсацію у розмірі заробітної плати, яка мала бути виплачена за таким договором та не була отримана у зв’язку з достроковим припиненням короткострокового трудового договору.

Сезонний трудовий договір

Сезонний трудовий договір укладається для виконання робіт, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує восьми місяців підряд.
На працівників, які працюють за сезонними трудовими договорами поширюються такі ж самі права і обов’язки працівників, які працюють за строковим трудовим договором з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Працівник, з яким укладено сезонний трудовий договір, має право розірвати його за власною ініціативою достроково, попередивши про це роботодавця за п’ять календарних днів.
Крім підстав, встановлених цим Законом та законом, сезонний трудовий договір може бути достроково розірваний за ініціативою роботодавця у разі:
1) припинення роботи на строк більше одного тижня з причин виробничого характеру або скорочення обсягу таких робіт;
2) нез’явлення працівника на роботу протягом більше двох тижнів підряд, у тому числі внаслідок тимчасової непрацездатності.
Виплата компенсації у випадку розірвання трудового договору з підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, здійснюється в розмірах та на умовах, визначених на сезонному трудового договору.

Трудовий договір з нефіксованими робочим часом

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом – це особлива форма трудового договору, відповідно до якого обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання роботодавцем доступної роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно.
Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 1/10 загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.
Такий договір має містити також спосіб повідомлення працівника про наявність роботи та спосіб повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи.
Працівник має право відмовитися від виконання роботи, якщо його про наявність роботи було повідомлено із порушенням строків визначених трудовим договором.
Заробітна плата виплачується працівникові за фактично відпрацьований час.
Мінімальна тривалість робочого часу працівника, що виконує роботу на підставі трудовому договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця складає 8 годин. Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше 8 годин, йому має бути виплачена заробітна плата за восьмигодинний робочий час.

Учнівський трудовий договір

Учнівський трудовий договір — особлива форма трудового договору, яка передбачає поєднання виконання працівником посадових, робочих обов’язків з навчанням на робочому місці.
Укладається на строк до 6 місяців.
Повторне укладення учнівського трудового договору з тим самим працівником можливе не раніше ніж через 3 роки після закінчення строку дії договору.
У іншому випадку повторно укладений учнівський трудовий договір вважається безстроковим.
Не можна укладати учнівський трудовий договір з виконання робіт із важкими, шкідливими і небезпечними умовами праці, умовами підвищеного ризику для життя і здоров’я та робіт, які потребують професійного добору, з неповнолітніми особами.
За кожним неповнолітнім працівником, який уклав учнівський трудовий договір, закріплюється наставник з числа працівників, який контролює виконання неповнолітнім працівником роботи.

Трудовий договір з домашнім працівником

Трудовий договір з домашнім працівником укладається при використанні домашньої праці, тобто роботи, яка виконується з метою обслуговування домашнього господарства (сім’ї).
Домашній працівник — фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.
Роботодавцем — фізична особа, яка є одним із членів домашнього господарства.
Домашнє господарство — сукупність осіб (членів домашнього господарства), які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують свої кошти та витрачають їх. Домашнє господарство може складатися з однієї особи.
Не вважається домашньою працею робота з обслуговування домашнього господарства, тривалість якої складає менше 80 годин на місяць.

Особливостями такого договору є:
— нефіксований робочий час,
— платне чи безоплатне надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування. В такому разі роботодавець не має права самостійно проводити відрахування із заробітної плати в рахунок плати за користування таким житлом.

Більше про новий закон про працю за тегом ➡️ #знаю_закон_про_працю

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика