офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

ЗАСНОВНИК-ДИРЕКТОР: оформлення відносин

 

У статті розглянемо, в який спосіб засновник може виконувати повноваження директора, що, своєю чергою, допоможе підприємцям уникнути неприємностей у вигляді накладення штрафу на підставі ст. 265 КЗпП.

Питання, які розглядаються в статті:

1. Управління підприємством: загальні положення.

2. Засновник-директор: трудові чи корпоративні правовідносини?

3. Покроковий порядок оформлення засновника-директора.

4. Основні правила виконання засновником функцій директора.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Законодавство України надає власнику підприємства право самостійно здійснювати управління підприємством, але за умови, якщо це передбачено установчими документами.

Статтями 92 та 97 ЦКУ визначено, що юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які створюються та діють відповідно до установчих документів та закону.

Тож управління товариством покладено на його органи, якими є загальні збори учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань його діяльності, у т. ч. з тих, що передані ними до компетенції виконавчого органу (частина перша ст. 98 ЦКУ). Своїм рішенням вони створюють виконавчий орган, що може складатися з однієї або кількох осіб, та встановлюють його компетенцію і склад (частини перша, друга та четверта ст. 99 ЦКУ).

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис (частина третя ст. 64 ГКУ). Його засновник може здійснювати свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи на основі статуту або інших установчих документів (частина друга ст. 65 та частина четверта ст. 128 ГКУ).

Засновнику частинами третьою та четвертою ст. 8 Закону № 996 надано право самостійно вести бухгалтерський облік, підписувати фінансову, податкову та іншу звітність, а відповідно до п. 48.5.1 ПКУ власник може сам підписувати податкову декларацію. Також нагадаємо, що згідно зі ст. 94 КЗпП та п. 2 рішення Конституційного суду України від 15.10.2013 р. № 8-рп/2013 (справа № 1-13/2013) під заробітною платою, що належить працівникові, необхідно розуміти всі виплати, на отримання яких він має право згідно з умовами трудового договору та відповідно до державних гарантій, встановлених законодавством для осіб, які перебувають у трудових правовідносинах з роботодавцем.

ВИКОНАННЯ ЗАСНОВНИКОМ ФУНКЦІЙ ДИРЕКТОРА

У рішенні Конституційного суду України від 12.01.2010 р. № 1-рп/2010 (справа № 1-2/2010) зазначено, що реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу цього об’єднання стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення уповноваженого на це органу мають розглядатися не в межах трудових, а в межах корпоративних правовідносин, що виникають між товариством і особами, яким довірено повноваження з управління ним.

Проаналізувавши вищевказані норми доходимо висновку: відносини, які виникають у разі виконання засновником функцій директора підприємства без укладення трудового договору, є корпоративними. Але слід розуміти, що юридично засновник виконує не обов’язки директора підприємства, а лише покладені на нього певні управлінські функції.

Побутує думка, яка дещо збігається з позицією ДФСУ, викладеною в листі від 01.06.2017 р. № 435/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, що власник може управляти підприємством без заробітної плати лише за умови припинення або призупинення господарської діяльності підприємства. Однак вона здається хибною, адже законодавством власнику підприємства надано право здійснювати управління підприємством у будь-який час. Головне, щоб це було передбачено статутом підприємства чи іншими установчими документами.

На практиці застосовуються такі способи, якими підприємці намагаються «узаконити» повноваження засновника-директора:

 • виконання повноважень директора на «громадських засадах»;
 • виконання повноважень засновника-директора на підставі установчих документів.

На мою думку, перший спосіб «оформлення» засновника-директора на громадських засадах на підставі наказу (розпорядження) є незаконним, оскільки все ж таки містить ознаки трудових відносин. Адже засновник, призначений на посаду директора наказом, автоматично стає найманим працівником підприємства і на нього поширюється трудове законодавство, у т. ч. стосовно обов’язкової виплати зарплати. Подібна позиція викладена в постанові Кіровоградського окружного адміністративного суду від 21.06.2017 р. у справі № П/811/820/17.

Так, відповідно до ст. 65 ГКУ власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Отже, головним є правильне оформлення установчих документів, які будуть повністю визначати право засновника виконувати функції директора, при Головним є правильне оформлення установчих документів, які будуть повністю визначати право засновника виконувати функції директора, при цьому надають можливість не виплачувати заробітну плату. Адже кожний власник прагне оптимізувати витрати у своєму бізнесі. А за такого способу керування підприємством не потрібно себе працевлаштовувати, виплачувати собі заробітну плату та здійснювати відрахування до бюджету, сплачувати єдиний соціальний внесок та військовий збір.

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ ЗАСНОВНИКАДИРЕКТОРА

 КРОК 1: Прийняття рішення про надання засновнику повноважень директора та оформлення його протоколом загальних зборів учасників підприємства.

У згаданому протоколі зазначаємо про передачу обов’язків з керівництва підприємством одному з учасників. Наприклад, надаємо засновнику підприємства всі повноваження виконавчого органу, в т. ч.:

 • оперативне керівництво та управління діяльністю підприємства;
 • організація та управління: виробничо-господарською діяльністю підприємства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, веденням грошово-розрахункових операцій;
 • сплата обов’язкових платежів (звітів та податків);
 • діловодство, належне зберігання документів та ведення архіву;
 • юридична, договірна та кадрова робота;
 • контроль за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв підприємства;
 • представлення інтересів підприємства перед третіми особами, в державних, судових, виконавчих органах.

Якщо директор обирається з числа засновників (керуючий партнер), він не отримує винагороди за виконання своїх посадових обов’язків і контракт з ним не укладається. Засновники завжди будуть вважати, що участь кожного з них в управлінні, незалежно від посади і витрат особистого часу, винагороджується отриманими дивідендами, порядок виплати яких передбачений п. 14.1.49 ПКУ. При цьому на директора-засновника не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку і йому не нараховується винагорода за виконання представницьких функцій.

У протоколі рішення загальних зборів та статуті підприємства обов’язково необхідно вказати, що:

 • керівник може діяти від імені підприємства без довіреності;
 • із керівником не укладається трудовий договір;
 • керівник не отримує винагороди за виконання своїх обов’язків.

Отже, якщо засновник не перебуває в трудових відносинах із підприємством, не потрібно нараховувати заробітну плату та сплачувати з неї ЄСВ, ПДФО та військовий збір.

На директора-засновника недоцільно розробляти посадову інструкцію, оформляти службові відрядження, відпустки, компенсувати йому витрати, оплачувати листки непрацездатності. Усе це лише підтвердить факт перебування засновника-директора у трудових відносинах з підприємством.

КРОК 2: Зазначення у статуті підприємства всіх повноважень засновника як директора (тих, що прописані в протоколі) .

У статуті вказуємо порядок управління підприємством засновником (без оформлення із ним трудових відносин). Також у разі внесення змін щодо повноважень засновника не забувайте, що статут має відповідати вимогам нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.

КРОК 3: Внесення відомостей про засновника, який виконує функції директора, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських об’єднань.

Уже існує судова практика, яка стає на бік власника бізнесу та визнає право засновника виконувати функції директора без оформлення та виплати заробітної плати. Так, постановою Сумського окружного адміністративного суду від 26.03.2012 р. у справі № 2a‑1870/1072/12 встановлено, що виконання функцій директора засновником не є трудовими відносинами.

Харківський окружний адміністративний суду у своєму рішенні від 07.06.2018 р. у справі № 820/3159/18 також встановив, що відносини, які виникають під час виконання засновником функцій директора підприємства без укладення трудового договору (контракту), є корпоративними, а отже, відсутній обов’язок укладати трудовий договір, нараховувати та виплачувати заробітну плату. Статут має відповідати вимогам нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.

Нещодавно Чернівецький окружний адміністративний суд у рішенні від 23.05.2019 р. у справі № 824/189/19-а також розглянув питання ненарахування й невиплати заробітної плати засновнику, який виконував обов’язки директора. Суд дійшов висновку, що відносини, які виникають під час виконання засновником функцій директора підприємства без укладення трудового договору, є корпоративними, а отже, відсутній обов’язок укладати трудовий договір, нараховувати та виплачувати заробітну плату.

ПІДСУМКИ

Підсумовуючи викладене, наголосимо, що в разі виконання засновником функцій директора слід дотримуватися таких правил:

 • не укладати із засновником трудового договору;
 • не включати засновника до штатного розпису;
 • не вносити до його трудової книжки запису про роботу на посаді директора;
 • не оформлювати наказу про призначення його директором або про виконання функцій директора;
 • не вказувати в документах про оплату його праці. Можна зазначити лише про виплату дивідендів;
 • не вносити до протоколу та статуту формулювань на кшталт «Призначити засновника на посаду директора». Радимо зазначити, що він має право виконувати функції директора;
 • не оформлювати керівнику службових відряджень, відпусток, листків непрацездатності, адже компенсація згаданих витрат притаманна лише правовідносинам з особами, що перебувають у відносинах найму;
 • не складати для засновника посадової інструкції директора.

Запам’ятайте, головним обов’язком засновника-директора є виконання рішень загальних зборів. Тож будуйте корпоративні відносини, а не трудові. На жаль, наскільки б правильно ви не оформили відносини із засновником-директором, існує ймовірність того, що органи Держпраці та ДФСУ визнають, що засновник фактично перебуває в трудових відносинах із підприємством. Але з урахуванням наведених порад вам буде набагато легше довести в суді, що між вами як засновником існували лише корпоративні, а не трудові відносини.

Адвокат Ганна Лисенко, партнер АО «Адвокатська сім’я Лисенко»

Спеціально для  Журналу КАДРОВИК УКРАЇНИ. № 7 (150) липень 2019.

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика