офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Трудові права добровольців територіальної оборони, їх соціальні гарантії

Питання, які розглядаються в цій статті:

 1. Хто є добровольцем територіальної оборони.
 2. Порядок укладення контракту з добровольцем.
 3. Чи зберігається за працівником-добровольцем робоче місце та заробіток.
 4. Трудові права добровольців територіальної оборони.
 5. Дії роботодавця щодо працівника-добровольця.
 6. Соціальні та правові гарантії добровольця територіальної оборони.

 

Хто є добровольцем територіальної оборони.

 

Територіальна оборона – це система загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, що діє з метою протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій (ст. 1 Закону).

Територіальна оборона є частиною Збройних Сил України. На добровольців під час участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони поширюється дія статутів Збройних Сил України.

Територіальна оборона складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових. Цивільна складова територіальної оборони включає державні органи, органи місцевого самоврядування, які залучаються до територіальної оборони. Військово-цивільна складова територіальної оборони включає штаби зон (районів) територіальної оборони та добровольчі формування територіальних громад, які залучаються до територіальної оборони (п. 3 ст. 4 Закону).

 

Добровольче формування територіальної громади — воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади.

Комплектування добровольчих формувань територіальних громад здійснюється на добровільній основі відповідно до Положення.

Основу добровольчих формувань територіальних громад складають громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України та/або службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Громадяни України, які не проходили військову службу у Збройних Силах України та/або службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах, зараховуються до складу добровольчих формувань територіальних громад після складення ними присяги добровольця територіальної оборони (п. п. 6, 7 ст. 9 Закону).

 

Доброволець Сил територіальної оборони Збройних Сил України — громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, який перебуває в Україні на законних підставах впродовж останніх п’яти років та на добровільній основі зарахований до проходження служби у складі добровольчого формування Сил територіальної оборони Збройних Сил України (ст. 1 Закону).

 

Як стати добровольцем територіальної оборони:

 • мати вік від 18 років, проживати на території громади, де діє добровольче формування,
 • пройти медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку),
 • подати заяву на ім’я командира добровольчого формування, який протягом 7 днів ухвалює рішення про зарахування до добровольчого формування або відмову,
 • укласти контракт добровольця територіальної оборони, форма якого затверджено Наказом Міністерства оборони України №84 від 07.03.2022 року,
 • отримати посвідчення добровольця встановленої форми протягом 30 днів.

 

Таким чином, добровольцем є особа, яка уклала контракт добровольця територіальної оборони та якій видано посвідчення добровольці територіальної оборони.

 

Порядок укладення контракту добровольця територіальної оборони

 

Контракт добровольця територіальної оборони укладається з командиром добровольчого формування на добровільній основі, на час виконання державних та/або громадських обов’язків, маючи усі права, свободи, гарантії, закріплені Конституцією України, Кодексом законів про працю України, відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву» та Положення про добровольчі формування територіальних громад.

 

Контракт укладається строком на три роки. Але може бути достроково припинено (розірвано) з ініціативи Командира або Добровольця в порядку та на підставах, визначених п. 23 Положення. Припинення контракту добровольця територіальної оборони має наслідком припинення членства в добровольчому формуванні.

 

Контракт добровольця територіальної оборони укладається в чотирьох примірниках. Примірники контракту добровольця територіальної оборони надаються члену добровольчого формування, командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил, командиру добровольчого формування та керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

Облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ведеться територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за територіальним принципом. Командир добровольчого формування веде іменний список добровольчого формування.

 

Таким чином, в підтвердження статусу добровольця територіальної оборони, останній повинен мати контракт та посвідчення добровольця територіальної оборони. Копії цих документів працівник має надати роботодавцю для подальшого вирішення оформлення трудових відносин працівника-добровольця під час дії його контракту.

 

 

Трудові права добровольців територіальної оборони

 

Чи зберігається за працівником-добровольцем робоче місце та заробіток

Так, за працівником, який уклав контракт добровольця територіальної оборони, зберігається посада та середній заробіток, як і для військовослужбовців, які прямо зазначені в ст. 119 КЗпП.

Не дивлячись на те, що ст. 119 КЗпП не містить прямої вказівки на добровольців, останні все ж такі мають такі гарантії виходячи з наступниго.

Добровольчі формування у межах завдань територіальної оборони можуть провадити діяльність, яка визначена п. 2. Положенням, що за своєю суттю є виконання державних або громадських обов’язків, які здійснюються у робочий час.

На громадян України, зарахованих до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони поширюється дія статутів Збройних Сил України (п.3 ст. 9 Закону).

Відповідно до затвердженої Форми контракту, доброволець уклавши контракт, виконує державні та/або громадські обов’язки, маючи усі права, свободи, гарантії, закріплені, зокрема, Кодексом законів про працю України, Закону та Положення. Держава, від імені якої виступає Командир, зобов’язується забезпечити належні умови для виконання Добровольцем, покладених на нього завдань, зокрема, додержання його прав і свобод, прав членів його сім’ї, включаючи надання пільг, гарантій соціального і правового захисту, установлених зокрема, Кодексом законів про працю України.

На добровольців під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (ч. 2 ст. 24 Закону.)

Відповідно до частини першої статті 119 КЗпП на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

 

Отже, трудові права добровольців територіальної оборони, такі самі як у військовослужбовців, добровольці територіальної оборони підпадають під ст. 119 КЗпП, за якою за ними  зберігається місце роботи (посада)  та середній заробіток.

 

Дії роботодавця щодо працівника-добровольця.

 

В залежності від обставин: робочого часу, який витрачає працівник для виконання обов’язків добровольця, об’єму роботи, домовленостей між роботодавцем та працівником, на мою думку, є три  варіанти трудових відносин з працівником на час укладення ним контракту добровольця:

1)Видати наказ про увільнення працівника від виконання роботи у зв’язку із зарахуванням до складу добровольчого формування Сил територіальної оброни Збройних сил України на період воєнного стану.

Підставою видачі наказу є контракт добровольця територіальної оборони.

Враховуючи воєнний стан та активні бойові дії, доброволець не завжди може принести роботодавцю  контракт. Тому в даних умовах для видачі такого наказу буде достатньо фото або скан контракту на електронну пошту або на будь-який месенджер роботодавця, а у разі не можливості – усного повідомлення від працівника.

В наказі також слід вказати, що робоче місце (посада) зберігається за працівником.

Щодо оплати в період увільнення працівника, кожен роботодавець вирішує для себе: або виплачувати середній заробіток, як вказано в ст. 119 КЗпП, або (за можливості) виплачувати повну заробітну плату, про що слід вказати в наказі.

У табелі обліку використання робочого часу проставляється  відмітка «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул і т. ін.). 

 

2)Видати наказ про гнучкий режим робочого часу з врахуванням часу залучення працівника до обов’язків як доброволець.

Підставою видачі цього наказу є заява працівника-добровольця. Розмір заробітної може бути може бути з врахуванням відпрацьованого часу, але не менше мінімальної.

 

3)Якщо працівник-доброволець може «суміщати» роботу та обов’язки добровольця без шкоди робочому процесу, то жодних наказів роботодавець не видає, а заробітна плата виплачується згідно умов трудового договору.

 

Соціальні гарантії добровольців територіальної оборони.

 

На добровольців територіальної оборони, під час діє контракту, поширюється наступні соціальні та правові гарантії:

визначені ст. 119 КЗпП,

визначені статутом Збройних Сил України,

визначені  Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,

отримання статусу ветерана війни за активні бойові дії відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 25 Закону). Законом України №7151 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», прирівняли добровольців територіальної оборони до ветеранів війни. Внесено до пункту 19 частини першої статті 6 та пункту 11 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зміни, якими добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України визнаватимуться учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни;

право на призначення та виплату одноразової грошової допомоги, медичне забезпечення у разі смерті (загибелі), встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, що настали у зв’язку з виконанням завдань добровольця (ст. 25 Закону),

відшкодування збитків у зв’язку із затриманням, арештом або засудженням незаконними органами чи формуваннями, утвореними на тимчасово окупованих територіях України, або органами чи формуваннями країни, яка здійснює збройну агресію проти України, особам, залученим до конфіденційного співробітництва із Силами спеціальних операцій Збройних Сил.

 

Підсумовуючи, хочу додати, що, по-перше, законодавство, що регулює відносини добровольців територіальної оборони Збройних сил України було прийнято нещодавно, Закон 16.07.2021року, Положення 29.12.2021 року, Форма контракту 07.03.2022 року. Тому вже виникає безліч питань щодо його запровадження.

Наприклад, є проблеми щодо передання контракту керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якщо контракт заключено з добровольцем, який перебуває на військовому обліку в іншій місцевості, але проживає за місцем перебування добровольчого формування. Такому добровольцю відмовляють приймати приймати примірник контракту.

По-друге, важкі умови під час воєнного стану та активних бойових дій, вимагає нових інструментів та способів комунікації між роботодавцем та працівником. Нагадаю про ст. 29 КЗпП, відповідно до якої ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами допускається з використанням засобів електронного зв’язку.  Вказану норму можна застосувати і у випадку повідомлення працівником роботодавця про укладення контракту добровольця.

По-третє, позиції Верховного Суду з багатьох питань в мирний час, не будуть застосовуватись при розгляду трудових спорів, які виникають у воєнний час, у зв’язку зі всіма відомим фактом – ВІЙНА, що вже визнано форс-мажором на національному рівні.

 Тому раджу і роботодавцям і працівникам  з розумінням ставитись один до одного, та знаходити раціональних вихід оформлення трудових відносин під час виконання обов’язків добровольця.

 

06.04.2022 р., адвокат  Ганна Лисенко


Законодавство про трудові права добровольців територіальної оборони:

 1. Кодекс законів про працю України (ст. 119) (надалі – КЗпП).
 2. Закон України «Про основи національного спротиву» (надалі – Закон).
 3. Положенням про добровольчі формування територіальних громад, затверджене постановою КМУ від 29.12.2021 р. №1449 (надалі – Положення).
 4. Наказ Міністерства оборони України №84 від 07.03.2022 року «Про затвердження форми контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони» (надалі — Форма контракту).
 5. Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 6. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Також читайте:

1.  Бронювання працівників під час воєнного стану.

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика