офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Хто такий адвокат сьогодні?

Адвокатура — це зіпсовані стосунки із друзями, байдужість держави, іноді — зневага колег по професії… Ми «ліземо» на екрани телевізора, там, де нас не чекають, ми готові «обґрунтувати» все і по-різному, ми іноді так обвинувачуємо, що окремим прокурорам і не снилося, ми можемо для вдоволення вимог клієнта з чорного зробити сніг, а з білого — чорну хмару.

адвокат Лысенко АннаВи знаєте хто такий адвокат сьогодні?

Адвокатів багато, і всі вони різні: за спеціалізацією, за характером, за методами роботи.

Як говорять про адвокатів відомі мислителі або самі адвокати:

Адвокат – це найнята совість (Ф.М. Достоєвський).
Адвокат — це юрист, здатний законно нас захищати від закону (Л.С. Сухоруков).
Адвокат не розкіш — а засіб самозахисту (Б. Шапіро).
Адвокат — це людина, яка по праву може заглядати Феміді під пов’язку ( І.Карпов).
Адвокат — це той, хто допомагає людям постояти за себе, щоб вони не сиділи за інших (М.Костенко).
Адвокат як геморой, як збираєшся сісти, відразу про нього згадуєш.

Адвокатура — мистецтво забезпечення людяності всіма законними способами (К. Мадей).
Істину адвоката шукай не у вині, а в дірах закону (Л.С. Сухоруков).
Чим красивіше на суді говорить адвокат — тим вище його гонорар (Нейах).
За прокурором стоїть закон, а за адвокатом — людина зі своєю долею, зі своїми сподіваннями, і ця людина підіймається на адвоката, шукає в нього захисту, і дуже страшно посковзнутися з такою ношею (Ф. Плевако).

Мені дуже сподобалось, як про адвоката висловився Сергій Сафулько:

«Адвокатура — це зіпсовані стосунки із друзями, байдужість держави, іноді — зневага колег по професії… Ми «ліземо» на екрани телевізора, там, де нас не чекають, ми готові «обґрунтувати» все і по-різному, ми іноді так обвинувачуємо, що окремим прокурорам і не снилося, ми можемо для вдоволення вимог клієнта з чорного зробити сніг, а з білого — чорну хмару… Ми робимо мудрі обличчя там, де мудрість і не ночувала, ми не червоніємо, коли накидаємося на жертву бандита через те, що він — «наш».

А що про адвоката каже Закон?

Адвокат — це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Адвокат є само зайнятою особою, що провадить незалежну професійну (адвокатську) діяльність згідно із ст. 14.1.226 Податкового кодексу України.

Адвокатом може бути фізична особа, яка:
• має повну вищу юридичну освіту,
• володіє державною мовою,
• має стаж роботи в галузі права не менше двох років,
• склала кваліфікаційний іспит,
• пройшла стажування,
• склала присягу адвоката України
• отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Не може бути адвокатом особа, яка:
• має непогашену чи не зняту судимість,
• визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною,
• позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю,
• протягом трьох років з дня звільнення з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення.

Данні про адвоката вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України.
Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:
1) договір про надання правової допомоги;
2) довіреність;
3) ордер;
4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність:
Індивідуально: адвокат може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
У формі адвокатського бюро, яке є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив. Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське бюро.
У формі адвокатського об’єднання, яке є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту. Адвокатське об’єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське об’єднання. Від імені адвокатського об’єднання договір про надання правової допомоги підписується учасником адвокатського об’єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об’єднання.

Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема:
• звертатися з адвокатськими запитами;
• представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних та юридичних осіб в суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами;
• ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
• складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;
• збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;
• застосовувати технічні засоби, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку;
• посвідчувати копії документів у справах, які він веде;
• одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань.

У адвоката є і зобов’язання, зокрема:
• дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;
• на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;
• невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;
• підвищувати свій професійний рівень;
• виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;
• виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги;
• забезпечувати захист персональних даних про фізичну особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних;
• зберігати адвокатську таємницю.
Інформація, яка стала відома адвокату під час здійснення представництва інтересів клієнта на підставі договору про надання правової допомоги є адвокатською таємницею та може бути розголошена лише за письмовою згодою (заявою) клієнта.
Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

Отже, адвокат – це кваліфікований юрист зі стажем, що діє на підставі свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю, може здійснювати адвокатську діяльність самостійно, у формі адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, дотримується правил адвокатської етики.

 

Адвокат Ганна Лисенко

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика