офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Фінансова реструктуризація — крок до економічної активності підприємств

В газеті «Голос України» за 19.07.2016 р. № 134 опубліковано Закон України «Про фінансову реструктуризацію» від 14.06.2016 р. № 1414-VIII (далі— Закон № 1414).
Документ набирає чинності через 3 місяці із дня його опублікування, тобто з 19.10.2016 р., та діятиме 3 роки.

Закон визначає умови та порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржника із вжиттям заходів, передбачених цим Законом.

Фінансова реструктуризація передбачає оптимізацію структури, що досягається, насамперед, переоформленням боргових зобов’язань (розстрочка, списання виплат). Крім того, під час фінансової реструктуризації вирішуються завдання ліквідації субсидіювання, підвищення фінансової автономії, використання переваг цінних паперів, залучення іноземного капіталу.

Основною метою, що передбачається даним законом є:
1) сприяння відновленню господарської діяльності боржників, які перебувають у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації їхніх грошових зобов’язань та/або їхньої господарської діяльності;
2) підтримки стабільності фінансової системи;
3) забезпечення доступу боржників до фінансування.
Процедура реструктуризації є добровільною. І буде проходити за згодою обох сторін (боржника і кредитора) на умовах, що задовольняють всіх учасників. Прийняття Закону дозволяє банкам та іншим кредиторам (підприємствам) домовитись із боржником про умови виплати боргу на взаємовигідних умовах. Законопроект не нав’язує конкретні умови реструктуризації, не визначає термінів та відсоткових ставок.

Обов’язковою умовою проведення реструктуризації є складання боржником Плану реструктуризації, що може передбачати реструктуризацію грошових зобов’язань та/або господарської діяльності боржника шляхом:
1) внесення змін до кредитних договорів, у тому числі погашення заборгованості окремими траншами (розстрочки), перегляд строків погашення, зміна валюти виконання зобов’язання, розміру процентних ставок, у тому числі встановлення їх на рівні, нижчому собівартості залучення коштів, та повне зупинення нарахування процентів чи інших умов, пов’язаних з відповідним кредитним договором або забезпеченням за
2) відчуження майна боржника, заставодавця (іпотекодавця) зі збереженням або без збереження іпотеки, застави або інших видів забезпечення щодо такого майна.
3) передачі кредитору права власності на майно боржника в рахунок повного або часткового задоволення вимог. 6) відчуження майна боржника, яке не є предметом застави або іпотеки;
4) прощення частини боргу;
5) надання додаткового забезпечення боржником або третіми особами, включаючи гарантію та поруки;
6) випуску цінних паперів;
7) реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) боржника;

Процедура фінансової реструктуризації проводиться без звернення до суду шляхом переговорів між боржником, його пов’язаними особами та залученими кредиторами щодо реструктуризації грошових зобов’язань.

Із дня початку проведення процедури фінансової реструктуризації запроваджується мораторій. Мораторій діє до завершення процедури фінансової реструктуризації, але не більш ніж протягом 90 днів.

Протягом дії мораторію:
1) не нараховується неустойка (штраф, пеня) або інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань із задоволення боржником будь-яких вимог, на які поширюється мораторій;
2) призупиняється перебіг позовної давності та будь-якого іншого строку, установленого законом або договором, у т.ч. строку на пред’явлення вимоги до поручителів, у межах якого кредитори можуть реалізовувати свої права.

Таким чином, Закону України «Про фінансову реструктуризацію» є позитивним і важливим кроком для України, який дозволить пришвидшити зростання української економіки, покращити банківську і фінансову систему та зберегти життєздатні компанії, що є важливими складовими успішного розвитку країни.

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика