офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Коли виникає право на формування податкового кредиту?

Лист Державної фіскальної служби України від 19 квітня 2016 року № 8809/6/99-99-19-03-02-15 «Щодо дати виникнення права на формування податкового кредиту з ПДВ при придбанні товарів/послуг, якщо першою подією було відвантаження товарів/надання послуг, а не перерахування попередньої оплати»

Державна фiскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо дати виникнення права на формування податкового кредиту з ПДВ при придбаннi товарiв/послуг, якщо першою подiєю було вiдвантаження товарiв/надання послуг, а не перерахування попередньої оплати, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далi — Кодекс), повiдомляє:

Вiдповiдно до п. 198.1 ст. 198 Кодексу право на вiднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разi здiйснення операцiй, зокрема, з придбання або виготовлення товарiв/послуг.

У свою чергу, датою виникнення права платника податку на вiднесення сум податку до податкового кредиту вiдповiдно до п. 198.2 ст. 198 Кодексу вважається дата тiєї подiї, що вiдбулася ранiше:
— дата списання коштiв з банкiвського рахунка платника податку на оплату товарiв/послуг;
— дата отримання платником податку товарiв/послуг.

Враховуючи те, що дата вiдвантаження товарiв постачальником та дата їх отримання покупцем можуть бути рiзними залежно вiд умов договору, з метою визначення дати виникнення права на формування податкового кредиту покупцем таких товарiв (вiдвантаженi постачальником, але не отриманi покупцем — товари в дорозI) слiд враховувати момент набуття права власностi за договором.

Вiдповiдно до статтi 334 Цивiльного кодексу України право власностi у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо iнше не встановлено договором або законом.

Переданням майна, в свою чергу, вважається вручення його набувачевi або перевiзниковi, органiзацiї зв’язку тощо для вiдправлення, пересилання набувачевi майна, вiдчуженого без зобов’язання доставки.

Отже, постачальник втрачає, а покупець набуває право власностi на товари, якi постачаються на дату їх вiдвантаження постачальником (безпосередньо покупцю чи перевiзниковI), якщо iнше не передбачено умовами договору.

Разом з цим п. 198.6 ст. 198 Кодексу визначено, що не вiдносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарiв/послуг, не пiдтвердженi зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних податковими накладними чи не пiдтвердженi митними декларацiями, iншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статтi 201 цього Кодексу.

Враховуючи зазначене, реалiзувати право на формування податкового кредиту покупець — платник ПДВ може лише пiсля складання податкової накладної постачальником — платником ПДВ, зокрема у момент вiдвантаження товарiв та реєстрацiї цiєї податкової накладної в ЄРПН, але не ранiше отримання права власностi на такий товар.

Джерело:http://www.golovbukh.ua/

 

Читайте подібні статті:

  1. Договір не є первинним документом.
  2. Підтвердження здійснення господарських операцій.

 


Потрібні послуги адвоката по податковим справам — звертайтесь за телефонами: 

(044) 275-55-65,  (067) 767-27-47,  (050) 105-43-44

 

 

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика