офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Новий порядок перевірок працевлаштування осіб з інвалідністю

5 червня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 466 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70» (надалі – Постанова № 466), якою змінено порядок проведення  перевірки працевлаштування осіб з інвалідністю та дотримання законодавчих вимог по захисту трудових прав осіб з інвалідністю. 19 червня пПстанова №466 набрала чинності.

Нагадаю, що згідно ч.1 ст.19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів:
— якщо працює від 8 до 25 осіб – у кількості 1 робочого місця.
— Якщо працює понад 25 осіб – у розмірі 4% середньооблікової чисельності персоналу.

Перевірку здійснюватиме органи Держпраці

Раніше перевірку дотримання трудових прав осіб з інвалідністю здійснював Фонд соціального захисту інвалідів. Відтепер таку перевірку здійснюватиме Державна служба України з питань праці (надалі – Держпраця).

Постановою № 466 визначено новий Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, а саме: описано механізм проведення Держпраці, іі територіальними органами планових та позапланових перевірок, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Основні правила перевірки

Предметом проведення перевірки Держпрацею є:
— реєстрація суб’єктів господарювання у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (надалі — відділення Фонду);
— подання суб’єктами господарювання до відділень Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
— виконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, що затверджуються Держпраці не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.
Держпраці не пізніше ніж за 10 днів до дня початку проведення планової перевірки письмово повідомляють суб’єкта господарювання про проведення перевірки із зазначенням дати її початку і дати її закінчення.

Позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок:
— за поданням роботодавця письмової заяви до Держпраці про проведення позапланової перевірки за його бажанням;
— для перевірки виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої планової або позапланової перевірки Держпраці;
— за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, у разі подання документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позапланова перевірка в такому разі проводиться за погодженням з Мінсоцполітики;
— за інформацією відділення Фонду щодо неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або невиправлення помилки у звіті про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення Фонду.

Роботодавці зобов’язаний надавати Держпраці такі документи:
— витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, видану контролюючим органом за основним місцем обліку неприбуткової організації;
— штатний розпис;
— особові картки, трудові книжки осіб з інвалідністю;
— зведений звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю;
— звіти з праці (форма № 1-ПВ);
— копії документів, що підтверджують інвалідність працівників;
— накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору, про відрядження, про відпустки осіб з інвалідністю тощо;
— трудові договори (контракти), укладені суб’єктом господарювання з особами з інвалідністю (у разі їх укладення в письмовій формі);
— табель обліку використання робочого часу;
— розрахунково-платіжні відомості працівників і розрахунково-платіжні відомості (зведені).

Оформлення перевірки

За результатами проведення планової або позапланової перевірки посадові особи Держпраці чи її територіального органу, які проводили перевірку, складають акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

В акті перевірки зазначається розрахунок виконання/невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю за період, за який проводиться перевірка.

Якщо роботодавець не погоджується з актом перевірки, він підписує акт із зауваженнями, які є невід’ємною частиною акта перевірки.

Роботодавець має право не допускати Держпрацю до проведення перевірки, якщо:
— порушено періодичність проведення таких перевірок;
— посадові особи Держпраці не пред’явили направлення, службові посвідчення та не надали копію направлення на проведення перевірки;
— не одержано повідомлення про проведення планової перевірки;
— посадова особа не внесла запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за його наявності);
— Держпраці проводить повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведення позапланової перевірки;
— Держпраці не затверджено та не оприлюднено на власному офіційному веб-сайті уніфіковану форму акта перевірки, в якому передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
— у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження Мінсоцполітики на проведення позапланової перевірки.

У разі коли за результатами перевірки встановлено факт невиконання суб’єктом господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, неподання до відділень Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, вживаються заходи щодо притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності.

Аналізуючи зміни, можна сказати, що перевірка працевлаштування осіб з інвалідністю приведена у відповідність до Закону України «Про основні засади державного контролю (нагляду) в сфері господарської діяльності» № 877 з урахуванням специфіки законодавства про працю осіб з інвалідністю.
Як запрацює новий механізм покаже судова практика. Але хочеться вірити, що органи Держпраці не будуть зловживати новим засобом задля збільшення своїх показників та накопичення держбюджету.

Адвокат Ганна Лисенко, АО «Адвокатська сім’я Лисенко».

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика