офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Захист комерційної таємниці або як зберегти Ваш «секрет успіху»

Захист права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

В сучасному світі найбільшою цінністю є інформація…. про технології, виробництво, інвестиції, клієнтів, успіхи та невдачі. Завдяки інформації одні перемагають, інші програють. 

Дивлячись на досвід, в трудових контрактах із зарубіжними фірмами велика увага приділяється захисту інформації. Це проявляється у фіксації зобов’язань щодо нерозголошення конфіденційної інформації, а також щодо врегулювання конфлікту інтересів.
В Українському бізнес-середовищі, на жаль, інформації не приділяють стільки уваги, і не надають такого значення. А дарма.
На нашу думку інформація, особливо та, розголошення якої не вигідно її власнику, це бомба уповільненої дії.
Більш важливою є інформація про ваш «секрет успіху». Доки цей секрет не захищений, тобто доки інформація про нього не має статус комерційної таємниці, доти ви не можете буди певні що у разі переходу вашого працівника до вашого конкурента ваша цінна інформація не розкрита.
Такою інформацією може бути: клієнтська база, технології, дизайн тощо.
Постає питання, як зберегти цю інформацію та захиститись від її розголошення.

Захист права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Перш за все потрібно розуміти, що таке комерційна таємниця — це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ст. 505 ЦК України).
Також, комерційною таємницею є відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання.

Що саме є комерційною таємницею визначає сам її власник.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Не вся інформація є комерційною таємницею.

Не є комерційною таємницею установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; інформація за всіма встановленими формами державної звітності; дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів; документи про сплату податків і обов’язкових платежів; документи про платоспроможність; відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.
Статтею 420 Цивільного кодексу України визначено, що комерційна таємниця є одним з об’єктів інтелектуальної власності. Відповідно майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визнала інформацію комерційною таємницею.

Як зрозуміти, що Вашу інформацію «вкрали».

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до закону становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання.
Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до закону комерційну таємницю.
За неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Яка є відповідальність за розповсюдження комерційної таємниці?

Законодавством України передбачено такі засоби захисту комерційної таємниці: адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність.
⇒      Цивільно-правова відповідальність встановлена ст. 16, та ст. 432 Цивільного Кодексу, які визначають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності.

⇒  Адміністративна відповідальність натає за отримання, використання, розголошення комерційної таємниці з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця ч. 3 ст. 164-3 Кодексу про адміністративні правопорушення України.

⇒  Кримінальним кодексом України передбачено покарання за: ст.231 незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, за умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності.

Отож, якщо Ви бажаєте захистити своє право на комерційну таємницю, все що Вам потрібно – кваліфікована юридична допомога, адже законодавство подбало про твою безпеку.


Тегі: комерційна таємниця, комерція, коммерческая тайна, информация, інформація, захист комерційної таємниці, секрет успіху.

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика