офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Дострокове погашення валютних кредитів для банків

Національний банк України Постановою № 418 від 28 грудня 2016 року вніс зміни до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410.

Дозволено уповноваженим банкам здійснювати дострокове погашення кредитів/позик в інвалюті, якщо таке погашення здійснюється шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між нерезидентом та уповноваженим банком. Для цього уповноважений банк має здійснити реєстрацію відповідних змін до кредитного договору/договору позики в НБУ.

Своєю чергою, зобов’язання за кредитом/позикою мають припинятися винятково шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.


 

П О С Т А Н О В А
Про внесення зміни
до постанови Правління Національного банку України
від 13 грудня 2016 року № 410
28 грудня 2016 року м. Київ № 418

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 71, 15, 25, 30, 44,56 Закону України “Про Національний банк України”, Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 734/99 “Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та
застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства”, розділу III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року№ 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:
1. Підпункт 1 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” викласти в такій редакції: “1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами (у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів/договорів позики, новації боргу, що виник із кредитних договорів/договорів позики, розірвання договорів) не раніше строку, передбаченого договорами. Для цілей цього підпункту під строком платежу за договором слід розуміти кінцеву (найбільш віддалену) дату, яка визначена умовами договору для своєчасного виконання такого платежу. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими кредитним договором/договором позики (крім випадку, коли за договором змінюється періодичність виплати процентів із щороку на щокварталу/щомісяця або із щокварталу на щомісяця та/або строк виплати процентів переноситься не більше ніж на 180 днів).

Національний банк України не здійснює реєстрацію договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від 2 нерезидентів/змін до договорів, умови яких не відповідають вимогам абзацу першого цього підпункту.
Вимоги цього підпункту не поширюються на випадки:
погашення кредитів/позик залучених уповноваженим банком за умови спрямування достроково повернених коштів на збільшення капіталу цього уповноваженого банку-позичальника. Для здійснення таких операцій
уповноваженому банку дозволяється повертати іноземному інвестору кошти за кредитом/позикою безпосередньо на його інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, з подальшим використанням цих коштів на збільшення капіталу банку;

погашення кредитів/позик за рахунок коштів, що залучаються резидентом-позичальником за іншим кредитним договором (договором позики) з нерезидентом (далі – новий договір), якщо новий договір передбачає більш пізній строк виконання зобов’язань позичальника з повернення таких коштів порівняно з умовами попереднього кредитного договору (договору позики) (далі – попередній договір) та такі кошти (ураховуючи кошти в гривнях, отримані внаслідок обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті) не
використовуються позичальником на будь-які інші цілі, крім дострокового виконання власних зобов’язань за попереднім договором та купівлі іноземної валюти за гривні із зазначеною метою. Купівля резидентом-позичальником іноземної валюти із зазначеною метою дозволяється в межах фактичної суми обов’язкового продажу коштів в іноземній валюті, які резидент-позичальник залучив за новим договором для дострокового виконання власних зобов’язань за попереднім договором;

погашення кредитів/позик на користь міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям; погашення кредитів/позик у сумі коштів, що відповідає частці такого кредиту/позики, наданого/наданої за участю іноземного експортно-кредитного агентства;

скорочення строків повернення резидентом, що не є банком, нерезиденту основної суми кредиту/позики в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, якщо таке скорочення здійснюється з метою реструктуризації заборгованості за кредитом/позикою шляхом зарахування вимог за основною сумою такого кредиту/позики як додаткового вкладу (внеску) нерезидента до статутного капіталу резидента під час його збільшення. Пакет документів, що подається до Національного банку України для реєстрації відповідних змін до кредитного договору (договору позики), має додатково містити документи, що підтверджують наявність зобов’язань здійснити зазначену в цьому абзаці реструктуризацію, у тому числі набуття нерезидентом права власності на
відповідну частку статутного капіталу резидента. Уповноважений банк під час контролю за проведенням операцій за кредитним договором (договором позики) має враховувати, що зобов’язання за кредитом/позикою, які реструктуризовані в передбачений цим абзацом спосіб, мають припинятися виключно зазначеним зарахуванням;

скорочення строків погашення уповноваженим банком нерезиденту кредиту/позики, якщо таке скорочення здійснюється з метою припинення зобов’язань уповноваженого банку за таким кредитом/позикою шляхом
зарахування зустрічних однорідних вимог між нерезидентом та уповноваженим банком. Пакет документів, що подається до Національного банку України для реєстрації відповідних змін до кредитного договору/договору позики, має додатково містити документи, що підтверджують наявність підстав здійснити зазначену в цьому абзаці реструктуризацію, у тому числі наявність вимог, які пред’являтимуться до зарахування. Зобов’язання за кредитом/позикою, які реструктуризовані в передбачений цим абзацом спосіб, мають припинятися виключно зазначеним зарахуванням”.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

Голова В. О. Гонтарева

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика