офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Відшкодування шкоди. Види та розмір.

В житті часто трапляються випадки, коли внаслідок протиправних дій інших осіб, Вам завдають шкоду, що полягає у зменшенні або знищення Вашого майна, зниження його вартості, завдання шкоди життя, здоров’я, гідності. В таких випадках, не слід просто приймати такі обставини, як належне, необхідно захищати свої інтереси, і користуватись своїм правом на відшкодування завданої Вам шкоди в повному обсязі.

Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Згідно ст. ст. 23, 1167 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування.
Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, коли шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки; коли шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт.
Відповідальність за завдану шкоду настає за наявності всіх підстав:
— наявність шкоди,
— протиправна поведінка заподіювача шкоди,
— причинний зв’язок між шкодою та протиправною поведінкою,
— вини.
Крім, випадку завданні шкоди джерелом підвищеної небезпеки, коли володілець відповідає незалежно від наявності вини. (ст. 1187 ЦК України).
Особливістю відповідальності за завдання шкоди є презумпція вини. Відповідно до ч. 2 ст. 1166 ЦК України особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Тобто, відсутність вини зобов’язана доводити особа, яка завдала таку шкоду.
При цьому, наявність шкоди та її розмір доводиться самим потерпілим.
Таким чином, якщо потерпілий довів наявність шкоди та її розмір, то особа, яка завдала шкоди, повинна довести, що це сталося за відсутності її вини.
Крім того, законодавством визначено принцип «повного» відшкодування збитків, тому суд не може зменшити чи збільшити заявлений в суді розмір збитків.
Відповідно до ч. 4 ст. 22 ЦК України на вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо).

Законодавство виокремлюється декілька видів відшкодування шкоди, які мають свої особливості, а саме:
— відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист,
— відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певна майно,
— відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності,
— відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданою їхнім працівником або іншою особою,
— відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування, його посадовими або службовими особами, або у сфері нормотворчої діяльності,
— відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду,
— відшкодування шкоди, яка потерпіла від злочину,
— відшкодування шкоди, завданою малолітньою або неповнолітньою особою,
— відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою, особою дієздатність якої обмежена,
— відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки,
— відшкодування шкоди, завданої фізичній особі каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю,
— відшкодування шкоди, внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг),
— відшкодування моральної шкоди.
Розмір збитків, що підлягає відшкодуванню, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Визначення розміру збитків в цивільному процесі дещо відрізняється від господарського, яким більш ширше визначено склад збитків.
Так, відповідно до ст. 225 Господарського кодексу України до складу збитків відноситься не лише вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, додаткові витрати потерпілої сторони, не одержаний прибуток, а й додатково матеріальну компенсацію моральної шкоди у випадках, передбачених законом.
Особа, якій завдано збитки, у відповідності до ст. ст. 16, 22 Цивільного кодексу України має право на їх відшкодування. У разі відмови винної сторони у відшкодовуванні збитків, особа має право на звернення до суду за захистом своїх прав та інтересів.
При цьому слід врахувати, що для звернення до суду, Ви повинні мати докази, що підтверджують дійсність завданих Вам збитків та їх розмір (квитанції на ліки, чеки на витрати, довідки лікаря тощо).
Для цього необхідно здійснити правильні кроки, які дадуть позитивний результат у вирішенні вашого спору в суді.

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика