офіс київ
офіс буча
офіс львiв

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(050) 105-43-44

м. Буча, вул. Енергетиків

тел.:(099) 17-33-116 тел.:(050) 105-43-44

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

тел.:(067) 767-27-47 тел.:(099) 17-33-116

Київський офіс

(067) 767-27-47

(050) 105-43-44

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 45 Б

Львівський офіс

(067) 767-27-47

(099) 17-33-116

м. Львів, вул. Дорошенка, 14

Бучанський офіс

(04597) 48-4-38

(067) 423-77-54

м. Буча, вул. Енергетиків, 8 

 

Авторські права дітей

тези "Авторські права дітей", що викладені в Збірці матеріалів Міждисциплінарної конференції на тему: “МІСЦЕ ДИТИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ”, 18.11.2016 р.

Лисенко Ганна Олександрівна,

адвокат, партнер адвокатського об’єднання «Адвокатська сім’я Лисенко»,  Заступник Голови Секції майнових та немайнових спорів , учасник Секції сімейної медіації, 

член Ради Комітету сімейного права

Асоціації адвокатів України, член Асоціації правників України

 

Авторські права дітей

Через стрімкий розвиток сучасних IT-технологій та інтелектуальний розвиток  дітей в ранньому віці, все більш актуальним стає питання захисту авторських прав дітей. 

Діти малюють, пишуть, співають, створюють комп’ютерні програми тощо. Все частіше в ЗМІ чуємо новини про маленьких геніїв в Україні. А чи знають батьки та діти, як захистити авторські права малолітніх та неповнолітніх дітей?

Українське законодавство відповідно до ст. 1 Закон України «Про авторські та суміжні права» (надалі — Закон) визначає автора, як фізичну особу,  яка  своєю  творчою  працею  створила твір.  Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону авторське право  на  твір  виникає  внаслідок  факту  його створення.  Для  виникнення  і  здійснення  авторського  права  не вимагається реєстрація твору  чи  будь-яке  інше  спеціальне  його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.  Первинним суб’єктом авторського права є автор твору. Автор це фізична особа,  яка  своєю  творчою  працею  створила твір. Саме творчий характер праці творця, що втілився у творі, — це єдиний і універсальний критерій для виникнення права авторства на твір.           

 Адже, людина вже з народження наділена правом інтелектуальної власності, яке складаються із особистих немайнових прав, в тому числі авторського права. Конвенція з прав дитини від 20.11.1989 р., ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91р. (надалі — Конвенція), визначає дитину як  людську істоту до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше.

Українське законодавство, на відміну від Конвенції, визначає дві категорії осіб (дітей) до 18 років:

—   особа, яка не досягла чотирнадцяти років, тобто малолітня особа,

— фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, тобто неповнолітня особа.

В залежності від віку, діти в Україні мають певні можливість для здійснення своїх прав, в тому числі і авторських прав.

Так, малолітня особа має право здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

У своє чергу, неповнолітня особа вже  має право самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

Такий поділ на вікові категорії дітей зумовлений обсягом їх цивільної дієздатності.

Так, відповідно до ст. 13 Конвенції дитина має право вільно висловлювати свої думки. Це право включає свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини.

Таким чином, законом не встановлено мінімального вікового бар’єру для набуття цивільної дієздатності в сфері особистих немайнових авторських прав.

Тоді, як розпорядження майновими правами автора, дитина самостійно може здійснювати лише з 14-річного віку.

Відповідно до ч. 1 статті  41  Конституції  України кожен   має  право володіти,  користуватися  і розпоряджатися     своєю   власністю, результатами     своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Згідно зі   статтею   418    Цивільного    кодексу    України особа  має особисті  немайнові  права інтелектуальної власності та (або) майнові  права інтелектуальної власності.

авторські права дітейЧи може дитина здійснювати свої авторські права шляхом укладення авторського договору? 

На здатність автора-дитини  укладати авторські договори розповсюджується загальне правило про цивільну дієздатність фізичної особи.

Малолітні і неповнолітні фізичні особи, які створили об’єкти інтелектуальної власності, визнаються не тільки авторами своїх творінь, у них виникає і право на ці результати інтелектуальної діяльності. Більше того, у таких осіб виникає комплекс авторських або патентних прав на будь-які результати інтелектуальної, творчої діяльності, починаючи від оформлення прав на ці результати. Вони також мають право укладати авторські і ліцензійні договори.

Проте слід мати на увазі, що зазначені майнові права виникають лише в осіб віком від 14 до 18 років.

Малолітні діти в силу відсутності у них всього обсягу цивільної дієздатності, не можуть самостійно розпоряджатись майновими авторськими правами, тому і не можуть самостійно укладати авторські договору.  Майновими правами цих осіб розпоряджаються їх законні представники. Саме вони укладають від імені малолітніх авторів авторські договори, та виступають представниками в суді при порушення прав малолітніх.

А відтак, розпоряджаючись майновими правами авторів-дітей батькам слід докладати значної уваги до того, щоб авторські договори в повній мірі відповідали інтересам дитини.

Захист авторських прав дітей.

Відповідно до ст. 55 Конституції України право на судовий  захист  прав  інтелектуальної  власності  є конституційним правом кожної особи. Захист авторських прав дітей нічим не відрізняється від захисту прав повнолітніх осіб,  з єдиним винятком, що діти не можуть самостійно бути позивачем або відповідачем в суді, вони діють через представників.Захист прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей здійснюють їх законні представники: батьки, усиновлювачі, опікуни.

У батьків є саме обов’язок захищати права та інтереси малолітніх та неповнолітніх дітей. Адже у випадку порушення авторських прав дитини, зокрема і самими батьками, дитина не може захиститися самостійно, оскільки не може виступати в суді позивачем.

Але і держава повинна приймати активну участь в захисті авторських прав дітей.

Я вважаю, що на рівні держави на базі навчальних заходів та гуртків, для малолітніх та неповнолітніх осіб, та їх батьків необхідно проводити  спеціальні освітні заходи з метою поширення знать про зміст авторського права, дотримання авторських прав, необхідності його захищати та наслідки їх порушення.

Адже відсутність цього, на мою думку, саме і є причиною того, що Україні так широко розвинене так зване піратство.

Поваги до авторського права треба потрібно прививати з дитинства.

____________________

Дані тези викладені в Збірці матеріалів Міждисциплінарної конференції на тему: “МІСЦЕ ДИТИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ”, 18.11.2016 р.

 

Copyright © 2013 Lysenko

Яндекс.Метрика